Via de website www.blijzondersuiker.nl worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Blij Zonder Suiker acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Blij Zonder Suiker is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Je (persoonlijke) website;
 • IP-adres

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief; (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het aanmaken van een persoonlijk account op de (mobiele) website; (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het plaatsen van uw reactie; (wettelijke grondslag: toestemming)
 • Het deelnemen aan een winactie; (wettelijke grondslag: toestemming)

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Antagonist. Het privacybeleid van Antagonist vind u hier.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet gebruikt, zodat wij u niet persoonlijk kunnen herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind u hier.

Cookies

Blij Zonder Suiker gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen

Third Party Cookies

Op www.blijzondersuiker.nl worden advertenties van derden getoond. Deze derden kunnen ook gegevens, door middel van third party cookies, over u verzamelen. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze derden.Voor advertenties die door Google geplaatst worden, plaatst Google cookies om op basis van uw internetgedrag een bepaalde advertentie te tonen. Voor meer informatie en het beheer van deze cookies, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen.

Duur van de opslag

Blij Zonder Suiker zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Blij Zonder Suiker houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief: Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens binnen 14 kalenderdagen worden verwijderd.
 • Het aanmaken van een persoonlijk profiel op de website: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw account te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het plaatsen van uw reactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw reactie te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
 • Het deelnemen aan een winactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle    informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Blij Zonder Suiker

Email-adres: wendy@blijzondersuiker.nl o.v.v. Privacy

Kvk. nummer: 17226662

Print Friendly